Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Celem FUNDACJI jest udzielanie wszechstronnej pomocy Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kamieniu Kraj. w zakresie:

 1. wspierania finansowego potrzeb związanych z utrzymywaniem we właściwym stanie technicznym budynku Domu, jego modernizacją i rozbudową, a także utrzymaniem terenu wokół budynku,

 2. wyposażania Domu w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji i usprawniania narządów ruchu, a także wspieranie finansowe potrzeb związanych z profilaktyką medyczną i opieką zdrowotną,

 3. wspierania przedsięwzięć służących doskonaleniu dotychczasowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 4. współpracy ze specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny, logopedii i innych dziedzin pokrewnych, jak również z organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą,

 5. tworzenia warunków do działalności grup integracyjnych - wspólne programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych,

 6. wspierania finansowego bieżącej działalności Domu,

 7. udzielania pomocy socjalnej dla usamodzielniających się wychowanków,

 8. gromadzenia środków materialnych i finansowych do realizacji celów statutowych,

 9. wspierania finansowego wszelkich prac dokonywanych na posesji przy ul. Dworcowej 1 w Kamieniu Kraj.

FUNDACJA swoje cele realizować będzie poprzez:

 1. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz specjalistycznego wsparcia medycznego,

 2. współpracę z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami krajowymi, kościelnymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele,

 3.  propagowanie ideałów solidarności, wolontariatu i działalności charytatywnej.

   

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?